Villa

Solpaneler är en mycket bra investering som är en trygg, hållbar och lönsam investering. Genom att installera solpaneler på ditt tak båda sparar och tjänar du pengar. Från dag ett sänker du dina elkostnader och er egenproducerade överkottsel som hushållet inte förbrukar kommer säljas automatiskt till elnätet. Med solpaneler på ditt tak ökar du även värdet på er villa och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Vi vill göra det enkelt för er och tar hand om hela processen från projektering till färdig anläggning. Varje tak och önskemål är unika. Vi erbjuder anpassade solpanelslösningar och utgår från era önskemål och behov.

  • Sänker dina elkostnader

  • Tjänar pengar på el du säljer

  • Höjer värdet på din bostad

  • Grönt avdrag ger lägre investeringskostnad

Grönt avdrag

Sedan den 1 januari 2021 kan du få grönt rotavdrag, eller skattereduktion på grön teknik, när du köper och installerar solceller och solcellsbatteri. Detta innebär en reduktion om 20 % på kostnaden för arbete och material. För batterier är avdraget 50 % av kostnaden.