Lantbruk

Många lantbruk och företag och stora outnyttjade tak- och markytor som är bra lämpade för solcellsanläggningar. Investeringskostnaderna för solpaneler har sjunkit de senaste åren och lantbruksfastigheter har med sina höga energibehov blivit optimala för kunna nyttja möjligheterna att ta vara på solenergi.

Vi har skaffat oss erfarenhet gällande de specifika krav och regler som gäller för lantbruksinstallationer och vill göra det enkelt för er och tar hand om hela processen från projektering till färdig anläggning. Varje tak- och markyta och önskemål är unika. Vi erbjuder anpassade solpanelslösningar och utgår från era önskemål och behov.

Genom att installera solpaneler på ditt tak eller mark både sparar och tjänar du pengar. Från dag sänker du dina elkostnader och er egenproducerade överkottsel som inte förbrukas kommer säljas automatiskt till elnätet. Med solpaneler på ditt tak/mark ökar du även värdet på ert lantbruk och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

  • Optimalt med stora tak- och markytor

  • Bra möjligheter att producera mycket egen el

  • Stora besparingar