Företag

Genom att installera solpaneler på företagets tak eller mark både sparar och tjänar ni pengar. Från dag ett sänker ni era elkostnader och er egenproducerade överkottsel som inte förbrukas kommer säljas automatiskt till elnätet. Med solpaneler på ert tak/mark ökar ni även värdet på ert företag och fastighet.
En solcellsanläggning bidrar även till att stärka ert varumärke med en hållbar och miljövänlig profil som idag ses som en konkurrensfördel och kan användas i er marknadsföring för att stärka er image.

  • Optimalt med stora tak- och markytor

  • Bra möjligheter att producera mycket egen el

  • Stora besparingar

  • Ger ert varumärke en miljövänlig profil

  • Ökar värdet på företaget