Bostadsrättförening

Genom att installera solpaneler på bostadsrättsföreningens tak både sparar och tjänar ni pengar. Från dag ett sänker Ni era elkostnader och er egenproducerade överkottsel som inte förbrukas kommer säljas automatiskt till elnätet. Med solpaneler på ert tak ökar ni även värdet på era bostäder och bidrar till ett mer hållbart samhälle under en lång tid.

Idag är det många bostadsrättsföreningar som redan investerat i solpaneler för att förbättra sin ekonomi, bidra till miljön och höja värdet på sina lägenheter. Genom att använda grön el stärker bostadsrättsföreningen sin image och nöjdare medlemmar.

  • Optimalt med stora takytor

  • Bra möjligheter att producera mycket egen el

  • Stora besparingar

  • Ökar värdet på bostäderna